ŞİİR VE AFORİZMA


Etügen

çocukların ey Etügen!
yeryüzüne dağılmış karıncalardır.
yuvası bozulmuş,
buğdayı çalınmış,
Sumeru’nun yollarını unutmuş çocukların.

kuşların ey Etügen!
yaprakları kavrulmuş güllerdir.
renkleri haykırış,
kokuları aldanış,
bayraklarda yerini yitirmiş kuşların...

ormanların ey Etügen!
tez elden yağmalanmış ganimetlerdir.
kundakçısı kordan,
alevleri yardan,
şefkatine el açmayı bırakmış ormanların...

toprakların ey Etügen!
gökyüzüne savrulmuş küllerdir.
yağmuru atom çağlı,
rüzgârı Hiroşimalı,
yaşamın güzünü bitirmiş toprakların.

ey Etügen!
bilcümle yaratığın sevecen anası!
nasıl bıraktın öz çocuklarını Erlikhan’a?
şaklatır da kırbacını kötülük çağı, 
Albastı bir türlü doymaz kana...

29 Ocak 2022
Eşref Karadağ

  • Etügen :Türk mitolojisinde Hayvanları, bitkileri, toprakla ilgili tüm ürünleri koruyan tanrıça.
  • Sumeru :Türk mitolojisindeki tanrıların ve tanrıçaların mekânı sayılan dağ. Yunan mitolojisindeki Olimpos’un eşdeğeri.
  • Erlikhan :Türk mitolojisinde, şeytanla eş tutulmuş, kötücül yeraltı tanrısıdır.
  • Humay : Başkurt mitolojisinde güneşin kızı olarak nitelendirilen, güneşi simgeleyen bir kuğu.