MİTOLOJİ AFORİZMALARI


Eylemsizliğin sınırlarının aşıldığı bir yolculuktur mitoloji.

Alper Ağdaşan

Tanrılar insan kılığında aramızda dolaşıyor. Etrafınıza bir bakın, uçkuru düşük Zeus’lar, kıskanç ve gudubet Hera’lar, estetik bozması Afroditler, tapınağı yakılmış, yetenekli ve sürülmüş Artemis’ler, ne yapıp yapıp bir devlet başkanı olmuş, koltuğunu kanla koruyan Ares’ler… Hangisini ararsanız aramızdalar. Çünkü aç gözlü insanoğlu, Olympos dağını bile altın aramak için delik deşik etti ve siyanürle kaplayarak yaşanmaz hale getirdi.

Aslıhan Tüylüoğlu

İnancın kutsallığıdır mitoloji.

Ebru Köfter

Mitoloji tanrıların arenasıdır.

Emel Kayalı

Tanrılar, yüzyıllardır mitoloji şarkısını söylemekten bıkmadı.

Emel Koşar

Evler aydınlandıkça, aydınlandıkça sokaklar; biz karanlığa gömüldük. Neredesin nazlı Humay?

Eşref Karadağ

Ergenekon’dan çıkıp Hades’e düşen Gılgamış çaresizliğidir erkeklik. Ta ki Umay’dan el alana dek.

Fuat Sevimay

Sesimde tanrının unutulmuş harflerinden izler bulunduğunu söylüyor mitolojinin esneyen taşları.

Hıdır Işık

Mitoloji olmasaydı, Odysseus’a ve James Joyce ‘un efsane romanı Ulysses başta olmak üzere pek çok romana , Kibele başta olmak üzere müzelerde gördüğümüz pek çok heykel ve tablodan yoksun kalmaz mıydık?

İlkiz Kuçur

Her sabah işe gidip akşam eve dönen memurlara Sisifos, denir.

Mehmet Fırat Pürselim

Mitoloji, senaristlerin hayal gücünü, set çalışanlarının ve geniş oyuncu kadrosunun emeğini sonuna dek sömürmüş, vaktiyle geniş bütçeli olsa da sezon finali yapmış bir yapımdır.

Serap Erdoğan

Fazla zorlamayın, mitoloji gibi şiirin de kanıtı ve tarifi yoktur, her ikisi hadsiz ve ispatsızdır… Zorlarsanız, sihir ve şiir kaçar. Her ikisi de Delphi kahini gibi, ‘ne bir şey söyler ne bir şey gizler, sadece işaret eder.’ Bu işte bir mit yeniği vardı, yeraltı da yerüstü de tuzaklarla doluydu… Madde manada, mânâ maddede, uzaklar yakında yakınlar uzakta gizlenmişti. Mitoloji şiirin, şiir mitolojinin nesi olurdu.

Sezai Sarıoğlu

Mitolojinin aslı ümit-olojidir.

Ümit Yıldırım

Mitoloji: Tanrı sanatı. Tanrıların sanattaki ustalık yarışı. Tanrıların bizzat katıldıkları sanat festivallerini kapsayan en uçuk ve sanatsal, dozajı belirsiz sanatsal süreç.

Taner Cindoruk